So sánh sản phẩm

Độ dày xà gồ (C80, C100, C120, C150)